Uterin inversiyon başlıca ikiye ayrılabilir:

UTERİN İNVERSİYON
Uterin inversiyon (ters dönme) uterus fundusunun kısmen veya tamamen endometrial kaviteye doğru çökmesi ve daha ileri seviyede iç-dış dönmesi neticesinde dışarıya çıkmasıdır. Doğumdan sonra meydana gelen uterus iversiyonu acilen tanınmalı ve tedavi edilmelidir, aksi halde anne ölümlerine kadar gidebilen kanama ve şok
tablosuna neden olabilir.

Uterin inversiyon başlıca ikiye ayrılabilir:
– Puerperal uterin inversiyon: Sezaryen veya normal doğum sırasında meydana gelir.
– Non-puerperal uterin inversiyon: Gebelik olmadan myom, polip gibi diğer nedenlere bağlı meydana gelen inversiyondur.
Uterin inversiyonların yaklaşık yüzde 95’i puerperal, yüzde 5’i non-puerperal şekilde gerçekleşir (kaynak).

Doğumdan önce bilgilenen anne

DOULA (DOĞUM YARDIMICISI, DOĞUM DESTEKÇİSİ, DOĞUM KOÇU)
Doula anne adayına doğum sırasında duygusal ve fiziksel destek olan yani doğuma yardımcı olan bu alanda eğitim görmüş kişilere verilen isimdir. Doğum destekçisi veya doğum koçu gibi isimler de verilir. Doula anne adayına sadece doğum sırasında değil doğumdan önce ve sonra da bilgi, destek sağlar. Doğumdan önce bilgilenen anne doğuma güçlü ve moralli girer. Doğum sonrasında da doula annenin kendi bakımı ve bebek bakımı hakkında bilgiler verir. Doula doğum yaptırmaz, doğum sırasında herhangi bir müdahalede bulunmaz. Doğum sırasında anneye moral, duygusal destek verir, annenin ağrısını azaltma konusunda yöntemlere yardımcı olur, öğretir ve masaj gibi yöntemlerle annenin rahatlamasını sağlar.

Doulalar yurt dışında doğumlarda oldukça yaygın bulunmalarına rağmen ülkemizde sayıca az bulunmaktadırlar ancak yavaş yavaş yaygınlaşmaktadır. Doğumda annenin bu tür desteklerle güçlü, kendine güvenen ve sakin olması hem iyi hatırlayacağı bir doğum deneyimine sahip olmasını hem de hastaneden daha mutlu ayrılmasını sağlayacaktır. Doulalar sadece normal doğumda değil sezaryen planlanan gebeliklerde de anne ve baba adaylarına yardımcı ve destek olurlar.

Malpozisyon terimi malprezentasyon ile karıştırılmamalıdır. Malpozisyon

MALPREZENTASYONLAR
DOĞUMDA PREZENTASYON BOZUKLUĞU
Normalde doğum başladığında bebek doğum kanalına başı aşağıda (önde) olacak şekilde girer, buna
verteks prezentasyon (baş geliş) denir. Kafa tasının üst arka kısmında bulunan ve oksiput diye adlandırılan kısımla bebeğin doğum kanalına girmesi normaldir ve oksiput prezentasyon olarak adlandırılır. Kafanın oksiput dışındaki bölümleri (alın, yüz) ve vücudun diğer bölümleri (makat, omuz) ile bebek doğum kanalına girerse buna malprezentasyon denir; prezentasyon anomalisi, prezentasyon bozukluğu gibi isimler de verilir. Tüm doğumların yaklaşık yüzde 5’inde malprezentasyon görülür.

Malprezenyasyonlar arasında en sık görülen makat prezentasyondur, tüm doğumların yüzde 3-4’ünde görülür.

Malprezentasyonlar:
Makat prezentasyon: Bebek makat ile doğum kanalına girmiştir.
Alın prezentasyonu: Bebek alın ile doğum kanalına girmiştir. Normal doğum mümkün değildir.
Yüz prezentasyonu: Bebek doğum kanalına yüzün tamamı ile girmiştir.
Transvers situs: Bebek uterus içerisinde yan olarak durur, doğum kanalı girişine omuzu veya kolu denk gelir. Normal doğum mümkün değildir.

Malprezentasyon için risk faktörleri:
– Multiparite
– Prematürite
– Polihidramnios
– Makrozomi
– Hidrosefali
– Anensefali
– Trizomiler
– Konjenital anomaliler
– Plasenta previa
– Miyotonik distrofi
– Uterin malformasyonlar
– Çoğul gebelik
– Pelvik tümörler
– Pelvik darlık

MALPOZİSYON:
Malpozisyon terimi malprezentasyon ile karıştırılmamalıdır. Malpozisyon bebeğin başının “oksiput anterior” dışında bir pozisyonla doğum kanalında ilerlemesidir. Normalde bebeğin başı doğum kanalına girdikten sonra oksiput anterior olacak şekilde ilerler, doğumlarda en sık bu pozisyon görülür. Malpozisyon en sık oksiput posterior daha nadiren oksiput transvers şeklinde olabilir. Oksiput posterior pozisyon hakkından ayrıntılı bilgiye buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Malprezentasyon: Prezentasyonun bozuk olmasıdır. Prezentasyon bebeğin doğum kanalına giren kısmını ifade eder.
Malpozisyon: Pozisyonun bozuk olmasıdır. Pozisyon bebeğin annenin vücuduna göre yönünü ifade eder. Sağ, sol, ön, arka gibi.